Program

Ladies Mindsetters. Program podrške za preduzetnice

Kontaktiraj nas
Ladies Mindsetters je program podrške namenjen ženama preduzetnicama koji je stalno otvoren i podrazumeva besplatne konsultacije sa Mindsetters timom.

Program podrške Ladies Mindsetters okuplja stručnjake iz različitih oblasti biznisa, koji će deljenjem svog znanja i praktičnih saveta zajedno sa Mindsetters timom pomoći preduzetnicama da urade analizu svog biznis modela.

Zašto?

Finansijska neizvesnost, smanjeni obim poslovanja, kao i zahtev da se odgovori novim potrebama i navikama krajnjih korisnika neki su od izazova koje je sa sobom donela 2020. godina, a posledice traju i danas.  

Ovi problemi zahtevaju brzo reagovanje i sagledavanje trenutnog biznis modela i usluga koje pružaju svojim krajnjim korisnicima iz malo drugačije perspektive.

Program podrške nastao je upravo kao naš odgovor na izazove koje nam je prethodni period postavio kao novu realnost.

Šta Ladies Mindsetters program podrazumeva?

Program podrške Ladies Mindsetters se odvija online, a za cilj ima da osnaži preduzetnice i obuhvata:

  • analizu trenutnog biznis modela i usluga koje nude
  • mapiranje izazova i prilika za prilagođavanje poslovanja promenama na tržištu nastalim usled pandemije
  • podrška pri kreiranju akcionog plana za njihovu realizaciju
  • dalje usmeravanje na stručne saradnike, u skladu sa potrebama konkretnog preduzetnika

Program je besplatan i obuhvata besplatne konsultacije, članstvo preduzetnica u Facebook grupi, deljenje alata i materijala za razvoj bisnisa.

Sve radionice i konsultacije biće organizovane online.

Korak po korak:

1. Prijava putem formulara

Popunjavanjem kratkog formulara naš tim će vas bolje upoznati i pripremiti se za narednu fazu programa podrške.

2. Definisanje izazova

Kroz konsultacije sa Mindsetters timom, analiziramo trenutni biznis model i usluge i definišemo poslovni izazov na kome ćemo raditi.

3. Kolaboracija i nove ideje

Dvočasovna radionica gde zajedno dolazimo do novih idejnih rešenja i predloga redizajna usluga, proizvoda ili korisničkog doživljaja.

4. Match sa saradnicima

Konsultacije sa stručnjacima iz segmenta biznis modela koji se unapređuje, odabranim u skladu sa potrebama biznisa.

5. Plan akcije

Definisanje narednih koraka i plana akcije za realizaciju odabranog rešenja poslovnog izazova.