Program

Zbog lokala iz kraja. Program podrške za uslužne biznise u krizi

Kontaktiraj nas
Mali i srednji biznisi iz sektora usluga su se u krizi izazvanoj pandemijom suočili sa izazovima i neizvesnošću, a program podrške #zboglokalaizkraja im pomaže da u tim uslovima opstanu.

Program podrške Zbog lokala iz kraja okuplja stručnjake iz različitih oblasti biznisa, koji će deljenjem svog znanja i praktičnih saveta zajedno sa Mindsetters timom pomoći lokalima iz kraja da svoje poslovanje prilagode promenama na tržištu izazvanim pandemijom.

Zašto?

Finansijska neizvesnost, smanjeni obim poslovanja, kao i zahtev da se odgovori novim potrebama i navikama svojih krajnjih korisnika neki su od izazova koje je sa sobom donela pandemija, a koji su se možda najsnažnije odrazili na biznise iz sektora usluga čije poslovanje podrazumeva neposredan fizički kontakt sa ljudima. To su svi naši frizeri, kafići, radionice hrane, fitnes studiji iz kraja… 

Ovi problemi zahtevaju brzo reagovanje i pripremu za upravljanje biznisom u neizvesnoj budućnosti, uz sagledavanje trenutnog biznis modela i usluga koje pružaju svojim krajnjim korisnicima – iz malo drugačije perspektive.

Program podrške nastao je upravo kao naš odgovor na ovaj izazov.

Šta #zboglokalaizkraja podrazumeva?

Program podrške #zboglokalaizkraja za cilj ima da osnaži male i srednje biznise iz domena usluga i obuhvata:

  • analizu trenutnog biznis modela i usluga koje nude
  • mapiranje izazova i prilika za prilagođavanje poslovanja promenama na tržištu nastalim usled pandemije
  • zajednički rad na razvoju konkretnih idejnih rešenja za unapređenje postojećih ili dizajniranje novih usluga i/ili korisničkog doživljaja
  • definisanje akcionog plana za njihovu realizaciju
  • dalje usmeravanje na stručne saradnike, u skladu sa potrebama konkretnog preduzetnika.

Program je besplatan i traje dve nedelje, a prijave su otvorene do 20. juna.

Korak po korak:

1. Prijava putem formulara

Popunjavanjem kratkog formulara naš tim će vas bolje upoznati i pripremiti se za narednu fazu programa podrške.

2. Definisanje izazova

Kroz konsultacije sa Mindsetters timom, analiziramo trenutni biznis model i usluge i definišemo poslovni izazov na kome ćemo raditi.

3. Kolaboracija i nove ideje

Dvočasovna radionica gde zajedno dolazimo do novih idejnih rešenja i predloga redizajna usluga i/ili korisničkog doživljaja.

4. Match sa saradnicima

Konsultacije sa stručnjacima iz segmenta biznis modela koji se unapređuje, odabranim u skladu sa potrebama biznisa.

5. Plan akcije

Definisanje narednih koraka i plana akcije za realizaciju odabranog rešenja poslovnog izazova.